Foto: Vendula Knopová
Katalog Václav Kočí, 2013
Text: Jan Zálešák
Design: DIP - Petra Roubalová, Palo Snoha
Reprodukce: Zdeněk Porcal
Tisk: Didot
Náklad: 400 ks
Foto: Vendula Knopová

Děkuji všem, kteří mi pomohli.
Díky za duševní, hmotnou i jinou podporu, bez které by tento katalog nemohl vzniknout.
Speciální dík patří Honzovi, Petře, Palovi, Zdeňkovi, Tomášovi a spoustě dalším...

Katalog jsme vydali v květnu 2013 a je volně v distribuci (Bookshop Leporelo, Artmap).
Můžete si jej i objednat tak, že mi napíšete email. Cena katalogu je dvě stě korun nebo osm Euro.

/

Thank you to everyone who helped me.
Thanks for the mental, material and other support without which this would not have happened.
Special thanks go to Jan, Petra, Palo, Zdeňek, Tomáš, and many others ...

Catalogue we issued in May 2013 and is freely distributed (Bookshop Leporelo, Artmap).
You can also subscribe by letting me know via email. Price is two hundred crowns or eight Euro.