Sídliště, 2003, akryl na plátně, 30 x 40 cm

 

Krajiny / Landscapes

První velký cyklus maleb, na kterém jsem pracoval od roku 2000. Téma krajiny pak dlouho zůstalo hlavním motivem mých maleb. Obrazy tohoto cyklu vznikaly jako záznam určitého pocitu z atmosféry v krajině. Skicy někdy vznikaly v plenéru, malby vždy v ateliéru. Vždycky jsem měl rád jemnosti barev v krajině na podzim nebo v zimě.
//
The first large cycle of paintings. I had been working on it since the year 2000. The landscape then remained to be the main subject of my paintings for a long time. The paintings of this cycle were created as a recording of a certain feeling reflecting the atmosphere in the landscape. The sketches were sometimes created outdoors and the paintings were always made in the studio. I have always liked the fineness of landscape colours in the autumn or winter.

Transaltion: Zdeněk Havlíček