Všiml jsem si že názvy barev vznikají trojím způsobem:
odkazem na viděnou skutečnost (citrónová žluť, listová zeleň), odkazem na abstraktní zkušenost z okolního světa (noční modrá, oceánská modř)
nebo odkazem na jiné barvy (modrozelená, oranžová žlutá). Obrazy jsou záznamy kombinací barev, které si každý z nás dokáže, díky dohodnutému jednotnému popisu, představit.
Každý z nás podle svého.
//
I noticed that the names of colors are being constituted in three ways: referring to the visible reality (lemon yellow, leaf green), referring to the abstract experience of the outside world (night blue, ocean blue), or by reference to other colors (blue green, orange yellow). The paintings are records of a combination of colors that each of us can - through a negotiated unified description - imagine.
Each of us according to each other’s experience.