Wouldn't Have It Any Other Way, 2011, akryl na plátně, 125 x 200 cm

 

Pruhy / Stripes

Zjednodušováním a geometrizování krajinných motivů, dospěl jsem nejpozději v roce 2004 k lapidárnímu řešení plochy.
Obrazy jsem začal komponovat tenkými liniemi, jejichž barevnost na začátku mohla ještě ke krajině odkazovat. Vrcholem tohoto období byla moje první samostatná výstava v Galerii SC nas Kozí ulici v Brně v lednu roku 2005. Stále víc jsem pracoval s jasnějšími barvami, kompozice se zmnožovaly, komplikovaly - 2007, výstava Apparent Parralels v Galerii Mladých v Brně. Za vrchol této série považuji obrazy vznikající od roku 2010 - jasně barevné kompozice z centimetr tenkých proužků. V létě 2011 visely dva tyto obrazy na výstavě Podoby současné abstrakce v GHMP v Domě u Zlatého Prstenu. Zatím poslední obraz ze série Stripes jsem namaloval v prosinci 2011 jako dárek mým rodičům.
//
In 2004 at the latest, I had arrived at the succinct conception of the surface by simplifying and geometrising the landscape motives. I started to compose the paintings by thin lines whose colouring could have referred to the landscape in the beginning. My first individual exhibition in Gallery SC in Kozí Street in Brno in January 2005 was the peak of this period. I had worked more and more with brighter colours, the compositions multiplied and became more complicated – the exhibition Apparent Parallels in Galerie Mladých in Brno in 2007. I consider the paintings that have been created since 2010 to be the peak of this cycle – vividly coloured compositions made of tiny stripes. In summer 2011, two of these paintings were at the exhibition Podoby současné abstrakce (Forms of contemporary abstraction) in GHMP in Dům u Zlatého Prstenu, Prague. I painted the last, for the time being, painting of the Stripes cycle in December 2011 as a gift to my parents.

Transaltion: Zdeněk Havlíček