Mikádo - návrh na světelnou plastiku, Ústí nad Labem, 2008
Autoři projektu: Antonín Novák, Petr Valenta, D.R.N.H.
Nerealizováno.
//
The Mikado - design of light plastique, Ústí nad Labem, Czech Republic.
Architects: Antonín Novák, Petr Valenta, D.R.N.H.
Not carried out.