Nástěnná malba pro Laboratorní centrum Fakulty Technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně /
Mural for Laboratory cenrum of Fakulty of Technology, University of Tomáš Baťa, Zlín

Realizace / Realization: 2014
Plocha / Area: cca 750 m2
Architekt / Architect: Vladislav Vrána, Atelier 2002
Spolupráce / Cooperation: Tomáš David, Maruška Morcinková, Obrgruppe: Patrik Obr, Tomáš Javorský, Petr Vrba
Foto / Photo: Tomáš Javorský