Projekt nástěnných maleb pro novou budovu
Laboratorního centra Fakulty Technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2014
Plocha:cca 750 m2
Architekt: Vladislav Vrána, Atelier 2002
Spolupráce: Tomáš David, Maruška Morcinková, Obrgruppe: Patrik Obr, Tomáš Javorský, Petr Vrba
Foto: Tomáš Javorský