_______ je posloupnost úseček, pro jejichž oba koncové body platí, že každý takový bod je počátkem právě jediné jiné navazující úsečky a že existují právě dva koncové body úseček volné, tj. takové, že nenavazují na jinou úsečku - tyto body se nazývají počáteční resp. koncové body linie. Čára je označení pro linii bodů, které se spojitě táhnou v určitém směru, či volně mění směry. Pokud je čára rovná a není ohraničená označuje se v geometrii jako přímka, pokud je rovná a ohraničená jedná se o úsečku, pokud je zahnutá jedná se o křivku. Za předpokladu, že by čára byla uzavřená, tedy začátek a konec splýval, jedná se o uzavřený útvar, který za jistých předpokladů může tvořit například kružnici, čtverec, obdélník atd. Čára se využívá v umění jako základní nástroj zachycení záměru umělce.