Abecedy jsou cyklus obrazů, na kterém pracuji od léta 2016 - vychází ze série Cipher.
/
Alphabets is the cycle of painting which I've been creating since summer of 2016. It's based on the Cipher cycle.

Foto / Photo: Kamil Till